סיפיה וויז’ן מודיעה על מינוי מר יהודה הולצמן למנכ”ל החברה

הנדון: סיפיה וויז'ן מודיעה על מינוי מר יהודה הולצמן למנכ"ל החברה יהודה הולצמן, בעל ניסיון של מעל ל- 25 שנה כיזם ומנכ"ל חברות טכנולוגיה ותקשורת פרטיות וציבוריות, יחליף בתפקידו את דוד טולוב, אשר הוביל את החברה למיקוד בתחום האוטו-טק ואת תהליך הפיכתה לחברה ציבורית הרצליה, 8 במאי 2022 – סיפיה...

דיווח מיידי 30.01.2022

הנדון: הוספת שני דגמים נוספים בפלטפורמה קיימת עם יצרנית הרכב מהגדולות בסין החברה מתכבדת להודיע, כי בהמשך לזכיית החברה בדגם ראשון בפלטפורמה חדשה של יצרנית הרכב מהגדולות בסין בחודש ספטמבר ¹2021, ביום 28 בינואר 2022, נמסר לחברה כי היא נבחרה לספק את מערכת ה-Sense Driver בשני דגמי רכב נוספים באותה...

דיווח מיידי 27.01.2022

הנדון: הרחבת פעילות החברה בתחום ציי הרכב (Aftermarket) לתמיכה בפלטפורמות SAAS ושיתוף פעולה עם Gurtam הפלטפורמה הגדולה בעולם לפתרונות GPS וטלמטריה לציי רכב החברה מתכבדת להודיע על הרחבת פעילותה בשוק ציי הרכב לתמיכה בפלטפורמות SaaS ,בנוסף לערוצי השיווק המסורתיים בתחום זה – מכירה ישירה לספקי שירותי טלמטריה וניהול ציי רכב...

דיווח מיידי 24.01.2022

הנדון: חתימה על הסכם רישיון ושירותים מסחריים עם מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ החברה מתכבדת להודיע כי ביום 24 בינואר 2022 חתמה החברה על הסכם רישיון ושירותים מסחריים עם מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ (להלן: "מובילאיי "), ספק 2-Tier ,בקשר למוצר התוכנה Sense Driver של החברה (להלן: "ההסכם"). מטרת ההסכם היא להסדיר...

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של...