דיווח מיידי 30.01.2022

הנדון: הוספת שני דגמים נוספים בפלטפורמה קיימת עם יצרנית הרכב מהגדולות בסין

החברה מתכבדת להודיע, כי בהמשך לזכיית החברה בדגם ראשון בפלטפורמה חדשה של יצרנית הרכב מהגדולות בסין בחודש ספטמבר ¹2021, ביום 28 בינואר 2022, נמסר לחברה כי היא נבחרה לספק את מערכת ה-Sense Driver בשני דגמי רכב נוספים באותה הפלטפורמה. ייצור מסחרי של הרכבים צפוי להתחיל בשנת 2022, כאשר חוזה ייצור נחתם בגין כל שלוש הזכיות האמורות.

מערכת ה-Sense Driver של החברה עושה שימוש בחיישן אינפרא-אדום (IR), אשר ימוקם בדגמים אלה על גבי מוט ההגה.

המידע בדבר תחילת הייצור הסדרתי של הדגם האמור הוא בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח -1968. מידע זה עלול שלא להתממש, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינויים וגורמים אשר אינם בשליטת החברה, דוגמת: שינויים במודלים של יצרנית הרכב, שינוי ברגולציה, שינוי בהעדפות צרכנים, התפתחויות טכנולוגיות, שינוי בתמחור המוצר וכיו”ב, לרבות כתוצאה מהתממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 31.6 לתשקיף החברה, כפי שתוקן ביום 17 בנובמבר 2021.

עם הזכייה בשני דגמים אל ה, לחברה זכיות במכרזים להטמעת מערכת ה- Sense Driver ב-23 דגמי רכב (Wins Design), על גבי 7 פלטפורמות עם חמש יצרניות רכב שונות (כאשר בגין דגם אחד בו זכתה החברה, טרם נחתם חוזה סופי). היצרניות כוללות את Motor SAIC, יצרן רכב חשמלי בארה”ב, מותג רכב אמריקאי בסין ושתי יצרניות רכב מובילות נוספות בסין. מאחר ש פלטפורמה בדרך כלל מורכבת ממספר דגמי רכב, זכיה בדגם מפלטפורמה מהווה אינדיקציה לכך שהחברה עשויה לזכות בדגמים נוספים באותה הפלטפורמה.

טכנולוגיית הראייה הממוחשבת והבינה המלאכותית שבבסיס מערכת ה- Sense Driver, מנתחת תמונות אינפרא -אדום על מנת להעריך את התנהגות הנהג באמצעות מעקב אחר תווי פניו והופעתו של הנהג (זיהוי סממנים חזותיים, כגון: עפעפיים, אישונים, כיוון מבט ועוד), ותרגום שלהם למשמעות הפיזיולוגית של מצב הנהג (עייפות, הסחות דעת, דיבור בטלפון ועוד).

שוק הרכב בסין נמצא בצמיחה מתמדת בשני העשורים האחרונים, כאשר במהלך 2020 יוצרו בסין כ- 25 מיליון רכבים חדשים, יותר מבארה”ב ובאיחוד האירופי גם יחד². בשנים האחרונות החלו יצרניות רכבים סיניות לרכוש מותגי רכב בינלאומיים וכן לפנות לשווקים מערביים עם מותגים המיועדים לשוק הבינלאומי.

 

  1. ראו סעיף 1.12.6 לתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של החברה, הנושא תאריך 31 באוגוסט 2021 (מס’ אסמכתא: -2021 01-073375) כפי שתוקן ביום 17 בנובמבר 2021 (מס אסמכתא: 2021-01-098653).
  2. /https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics