דוח פומבי לשנת 2021 בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו-1

הנדון: דוח פומבי לשנת 2021
בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו-1

לחצו כאן לצפיה בדוח