דיווח מיידי – 02.01.2022

הנדון: זכייה במכרז של יצרנית רכב סינית, יחד עם Junjie ,ספקית 1 Tier ,להטמעת מערכת ה-Sense Driver של החברה לניטור נהג

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 30 בדצמבר 2021 ,נמסר לחברה כי היא זכתה במכרז של יצרנית רכב סינית יחד עם Junjie ,ספקית סינית של פתרונות תוכנה וחומרה לרכב (“ספקית 1 Tier”) במסגרתה תותקן תוכנת ה-Sense Driver של החברה על פלטפורמה חדשה באחד מדגמי הרכב המיוצרים על ידי היצרנית, והמיועדים ליצוא. במסגרת המכרז, הסכם סופי בגין הזכייה צפוי ל היחתם בהמשך.

מדובר במכרז של יצרנית רכב שנייה בו זוכה סיפיה יחד עם Junjie .תחילת היצור הסדרתי של הדגם צפוי כבר במהלך שנת 2022 ,כשבדגם המדובר תוכנת ה- Sense Driver מותקנת ופועלת על גבי שבב של Ambarella ,יצרנית שבבי וידאו לתעשיות שונות ולתעשיית הרכב בפרט, עימה לסיפיה שיתוף פעולה אסטרטגי.

עם הזכייה במכרז האמור, לחברה זכיות במכרזים להטמעת מערכת ה- Sense Driver ב-21 דגמי רכבים שונים )Wins Design ,)על גבי 7 פלטפורמות שונות עם חמש יצרניות רכב שונות (כאשר בגין ארבעה דגמים בהם זכתה החברה, טרם נחתם חוזה סופי). היצרניות כוללות יצרן רכב חשמלי בארה”ב, מותג רכב אמריקאי בסין ושלוש יצרניות רכב מובילות בסין. ככלל, פלטפורמה מורכבת ממספר דגמי רכב, ולכן זכיה בדגם ראשון מפלטפורמה חדשה מהווה אינדיקציה לכך שהחברה עשויה לזכות בדגמים נוספים באותה הפלטפורמה.

טכנולוגיית הראייה הממוחשבת והבינה המלאכותית שבבסיס מערכת ה- Sense Driver ,מנתחת תמונות אינפרא -אדום על מנת להעריך את התנהגות הנהג באמצעות מעקב אחר תווי פניו והופעתו של הנהג (זיהוי סממנים חזותיים, כגון: עפעפיים, אישונים, כיוון מבט ועוד), ותרגום שלהם למשמעות הפיזיולוגית של מצב הנהג (עייפות, הסחות דעת, דיבור בטלפון ועוד). שוק הרכב בסין נמצא בצמיחה מתמדת בשני העשורים האחרו ים, כאשר במהלך 2020 יוצרו בסין כ- 25 . בש ים האחרונות החלו יצרניות רכבים¹

מיליון רכבים חדשים, יותר מבארה”ב ובאיחוד האירופי גם יחד סיניות לרכוש מותגי רכב בינלאומיים וכן לפנות לשווקים מערביים עם מותגים המיועד ים לשוק הבינלאומי.

המידע בדבר תחילת הייצור הסדרתי של הדגם האמור הוא בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח- 1968 .מידע זה עלול שלא להתממש, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינויים וגורמים אשר אינם בשליטת החברה, דוגמת: שינויים במודלים של יצרנית הרכב, שינוי ברגולציה, שינוי בהעדפות צרכנים, התפתחויות טכנולוגיות, שינוי בתמחור המוצר וכיו”ב, לרבות כתוצאה מהתממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 31.6 לתשקיף החברה, כפי שתוקן ביום 17 בנובמבר 2021

  1. https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/